Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a v Nîmes ve Francii

Termín odevzdání přihlášek: do 15.2.2016

Termín: 15. 2. 2016 23:59

Zpět na detail programu