Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a v Nîmes ve Francii

Začátek akce: 5. 12. 2017 16:27

Konec akce: 15. 2. 2018 23:59

Zpět na detail programu