Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Veletrhy, konference, soutěže

Datum Název Typ Popis
18. 5. 2017 Soutěž „World Invention Creativity Contest (WICC)“ – pořádá Korea University Invention Association pdf Přihlášky během června 2017