Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Stipendia-MŠMT

Datum Název Typ Popis
11. 12. 2017 OZNÁMENÍ MŠMT O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA LYCEÍCH V DIJONU A NÎMES VE FRANCII OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 pdf Přihlášky do 15. února 2018
11. 12. 2017 Přihláška Dijon Nîmes pdf Formulář přihlášky do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes
11. 12. 2017 Zdravotní osvědčení Dijon Nîmes pdf Příloha k přihlášce do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes
2. 1. 2017 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – výběr žáků do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia pdf Přihlášky do 28. února 2017 – NABÍDKA SE KAŽDOROČNĚ OPAKUJE