Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Stipendia-MŠMT

Datum Název Typ Popis
8. 8. 2017 Dodatečný výběr do 8. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně pdf Přihlášky do 15.9. 2017
30. 6. 2017 Dodatečný výběr do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně pdf Přihlášky do 1.8.2017
2. 1. 2017 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – výběr žáků do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia pdf Přihlášky do 28. února 2017 – NABÍDKA SE KAŽDOROČNĚ OPAKUJE
30. 11. 2016 OZNÁMENÍ MŠMT O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA LYCEÍCH V DIJONU A NÎMES VE FRANCII OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 pdf Přihlášky do 15. února 2017 – NABÍDKA SE KAŽDOROČNĚ OPAKUJE
30. 11. 2016 Zdravotní osvědčení Dijon Nîmes pdf Příloha k přihlášce do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes
30. 11. 2016 přihláška Dijon Nîmes pdf Formulář přihlášky do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes