Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Stipendia-MŠMT

Datum Název Typ Popis
2. 7. 2018 Dodatečný výběr do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně pdf Uzávěrka 15.8.2018
22. 12. 2017 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – výběr žáků do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia pdf Přihlášky do 28. února 2018 – NABÍDKA SE KAŽDOROČNĚ OPAKUJE
11. 12. 2017 OZNÁMENÍ MŠMT O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA LYCEÍCH V DIJONU A NÎMES VE FRANCII OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 pdf Přihlášky do 15. února 2018,  1. kolo výběrového řízení (písemný test) proběhne 14. března 2018.
11. 12. 2017 Přihláška Dijon Nîmes pdf Formulář přihlášky do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes
11. 12. 2017 Zdravotní osvědčení Dijon Nîmes pdf Příloha k přihlášce do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes