Pro učitele NJ

Datum Název Typ Popis
24. 3. 2016 Evropská unie 2016 – konec společenství solidarity? 60 l e t EBB (Evropský spolek pro vzdělání a vědu) pdf Nabídka semináře pro učitele. Přihlášení do 1. září 2016
7. 3. 2016 Mezinárodní seminář pro učitele němčiny na Saské akademii pro další vzdělávání učitelů v Míšni-Siebeneichenu, termín 1. – 12. srpna 2016 pdf Přihlášky nejpozději do 31. března 2016 do 15:00 hodin
7. 3. 2016 Mezinárodní seminář pro učitele němčiny v Míšni-Siebeneichenu – POTVRZENÍ pdf POTVRZENÍ K PŘIHLÁŠCE – k vyplnění
7. 3. 2016 Mezinárodní seminář pro učitele němčiny v Míšni-Siebeneichenu – PROGRAM pdf
29. 2. 2016 FOKUS GRUNDSCHULE 2016/2017 pdf Jednoroční vzdělávací program pro učitele němčiny na českých základních školách. Termín přihlášek 28. března 2016
17. 2. 2016 Nabídka míst pro asistentky/asistenty českého jazyka na školách v Sasku pdf Termín přihlášek do 31.3.2016
17. 2. 2016 výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol v Sasku – instrukce pdf
17. 2. 2016 výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol v Sasku – formulář file FORMULÁŘ pro zájemce/zájemkyně – k vyplnění
28. 1. 2016 9. setkání českých a bavorských škol pdf Přihlášky nejpozději do 15.3.2016 na MŠMT
14. 1. 2016 Seminář pro učitele němčiny v Dillingenu 2016 – vypsání pdf Uzávěrka přihlášek 1. 4. 2016.