Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Pro učitele NJ

Datum Název Typ Popis
26. 1. 2018 Seminář pro učitele němčiny pořádaný na Bavorské akademii pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu v roce 2018 pdf Termín konání semináře 9. -  13. 7. 2018, přihlášky do 29. 3. 2018.
26. 1. 2018 Dillingen 2018 – formulář potvrzení ředitele školy pdf
26. 1. 2018 Program Dillingen 2017 pdf
19. 1. 2018 Mezinárodní seminář pro učitele němčiny pořádaný na Saské akademii pro další vzdělávání učitelů v Míšni-Siebeneichenu pdf Termín konání semináře 6. – 17. 8. 2018, přihlášky do 16. 3. 2018.
19. 1. 2018 Program Míšeň 2017 pdf
19. 1. 2018 Potvrzení k přihlášce – Mezinárodní seminář pro učitele němčiny v Míšni-Siebeneichenu pdf
9. 1. 2018 Nabídka míst pro asistentky/asistenty českého jazyka na školách v Sasku pdf
9. 1. 2018 Přihlašovací formulář pro asistentský program v Sasku file FORMULÁŘ KE STAŽENÍ, týká se nabídky míst pro asistentky/asistenty českého jazyka na školách v Sasku. 
3. 1. 2018 Projekt „Mit Geschichten groß werden" pdf
31. 10. 2017 EUROPEANS FOR PEACE – program financování mezinárodních projektů mládeže pdf Termín podání žádosti je do 22. ledna 2018.