Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Vyhlášení nabídky stipendií do Mexika

Bližší informace viz http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26

Přihlášky musí být doručeny do sídla AIA,

Termín: 19. 9. 2017 12:00

Zpět na detail programu