Mezinárodní seminář pro učitele němčiny pořádaný na Saské akademii pro další vzdělávání učitelů v Míšni-Siebeneichenu

Mezinárodní seminář bude zaměřen na různé aspekty výuky němčiny jako cizího jazyka a jeho součástí bude i řada exkurzí.

Online přihlášky musí být vyplněny a písemné materiály odeslány poštou nejpozději do 10. dubna 2017 (rozhoduje datum poštovního razítka)

Bližší informace ZDE

Začátek akce: 24. 7. 2017 09:37

Konec akce: 4. 8. 2017 09:37

Zpět na detail programu