Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Hospitační stáže na bavorských školách v roce 2015/2016

Určeno  pro učitele němčiny, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných školách, vyšších odborných školách a středních odborných učilištích v České republice.

 Je třeba vyplnit elektronickou přihlášku (viz níže).

Bližší informace  informace zde

Začátek akce: 15. 6. 2015

Konec akce: 31. 8. 2015 23:59

Zpět na detail programu