Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

DAAD - důležité upozornění pro uchazeče

                     
Vzhledem k přetížení portálu DAAD dochází k velké časové prodlevě mezi odevzdáním elektronické žádostí do systému a vygenerováním výsledného PDF (Bewerbungszusammenfassung/Application summary).

Tento interval může činit až 24 hodin.

Žádáme všechny účastníky výběrového řízení, aby vyčkali na vygenerování PDF a neodevzdávali v tištěné podobě  jednotlivé dokumenty. Všechny žádosti, které budou v portálu DAAD evidované s datem max. 1. prosince 2017, budou HODNOCENY JAKO ODEVZDANÉ VČAS i v případě, že nebudou dne 1. 12. 2017 odeslány poštou nebo doručeny osobně do AIA DZS. 

Děkujeme za spolupráci!

 IC DAAD Praha a AIA DZS

Začátek akce: 1. 12. 2017 10:22

Konec akce: 2. 11. 2017 10:22

Zpět na detail programu