Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Zprávy ze studijních pobytů

Pro účastníky studijních pobytů - studenty a studentky - je stanovena povinnost odevzdat zprávu ze studijního pobytu.

ZDE si prosím stáhněte formulář a pokyny k Závěrečné zprávě ze studijního pobytu.


Zprávu o studijním pobytu zašlete do jednoho měsíce po návratu na adresu aia@dzs.cz jako přílohu e-mailu ve formátu MS Word.


Do předmětu zprávy prosím napište „Zpráva z pobytu+ země".

Poskytnuté informace budou sloužit jako zpětná vazba pro práci AIA a vaše zkušenosti budou užitečné i pro další účastníky stáží.

Napište proto o svých kladných i záporných zkušenostech. Tyto informace pomohou vašim budoucím kolegům připravit se na  různé situace, s nimiž se mohou při svém pobytu setkat.

TÉMATA PRO SEPSÁNÍ ZPRÁVY ZE STUDIJNÍHO POBYTU

Uveďte prosím stručně informace o druhu a délce studijního pobytu, o univerzitě či pracovišti, kde jste stáž absolvoval/a, o vaší činnosti spojené se studiem.

Před odjezdem
Informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem (víza, pojištění atd.). Doprava do místa pobytu – spojení, ceny.

Ubytování, stravování, doprava
Druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze, doprava v místě pobytu (MHD apod.).

Finance
Způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady.

Volný čas
Využívání volného času, akce a služby pro studenty/studentky, přístup do univerzitních zařízení - knihoven, k internetu atp., sportovní a kulturní příležitosti, tipy na výlety.

Problémy, se kterými jste se setkal/a při přípravě cesty a během zahraničního studia

Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty/studentky)

Celkové hodnocení
Jaký přínos měla stáž pro vaše studium, diplomovou nebo disertační práci, pro zlepšení jazykových znalostí.

Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu)

 

AIA děkuje za vaši spolupráci!

 


Zprávy ze studijních pobytů najdete pomocí vyhledavače:
 

VYHLEDAVAČ pro vyhledání  zvolte kategorii  „Zprávy ze studijních pobytů“