Rozpis kvót

V NABÍDCE ROZPISU KVÓT PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 JSOU TYTO ZEMĚ:

(Nabídky aktualizované pro akademický rok 2017/2018  jsou vyznačeny tučně. V případě, že se soubor po rozkliknutí neotevře, zkuste stránky otevřít pomocí jiného prohlížeče.)

ARGENTINA,  ČÍNA,  EGYPT,  CHORVATSKO, ITÁLIE,  MAKEDONIE,  MALTA,  RUSKO,  ŘECKO,  SLOVENSKO,  SLOVINSKO,  ŠVÉDSKO.

Další země - viz výběrová řízení.

 

Základní informace k rozpisu kvót

Rozpisem kvót se rozumí stipendijní místa do určitých zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo konkrétním veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se pak mohou ucházet pouze uchazeči/uchazečky z daných škol.

Jestliže veřejná vysoká škola nemá v tabulce uvedeno žádné číslo, případně název školy se v tabulce nenachází, znamená to, že škola nemá pro daný akademický rok v rámci rozpisu kvót přidělena stipendijní místa, a proto se zájemci z této školy v příslušném akademickém roce nemohou touto cestou ucházet o stipendium do daného státu.

Jestliže má VŠ přidělenou kvótu, tj. určitý počet stipendijních míst, provádí nominace kandidátů/kandidátek její rektorát.

Pokud je v tabulce rozpisu kvót uvedeno "n", znamená to, že škola může nominovat náhradníka/náhradnici.

Uchazeči/uchazečky o stipendijní místa v rámci rozpisu kvót podávají Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia na rektorát své školy.

Rektoráty si stanovují vlastní dřívější termíny pro odevzdání Návrhů na vyslání / Žádostí o přiznání stipendia aby mohl být na základě předložených materiálů proveden předvýběr v rámci školy. Návrhy na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia uchazečů/uchazeček nominovaných školou pak zašlou rektoráty v termínu stanoveném MŠMT přímo odboru mezinárodních vztahů MŠMT (viz Harmonogram uzávěrek). Termín pro odevzdání formulářů na rektorát se proto nemůže shodovat s termínem v harmonogramu MŠMT a je nutno se o něm předem informovat na příslušném rektorátu.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy.

Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami/samy vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče/uchazečky apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V některých tabulkách je uveden odkaz na podrobné informace, které jsou nedílnou součástí podmínek přijímání ke studijním pobytům v daných zemích, a proto je nezbytné se s nimi seznámit.

Rozpis kvót - zdroj: MŠMT ČR, Odbor mezinárodních vztahů

 

 

VYHLEDAVAČ STIPENDIÍ – pro vyhledání  zvolte kategorii  „Stipendia na základě mezinárodních smluv“

 

Další země - viz výběrová řízení.