Úvod

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV 2017/2018

Informace o nabídkách stipendií se vztahují ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv, které se budou realizovat v akademickém roce 2017 / 2018.


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv
jsou nabízeny studentům/studentkám a akademickým pracovníkům/pracovnicím veřejných vysokých škol v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

  •   rozpis kvót - stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v ČR. 
      O tato   stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci/zájemkyně z daných škol. 

     "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" podávají prostřednictvím rektorátů.

  • výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci/zájemkyně ze všech veřejných vysokých škol v ČR.    
     "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" podávají prostřednictvím AIA.


Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy.
Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami/samy vyhledají kontakty, o které mají zájem.
 
Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče/uchazečky apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

 

(Zdroj informací: MŠMT)